Drept Civil

  • Prejudicii cu ocazia unui accident auto, de muncă, la locuri de joaca din mall-uri, inundații, incendii etc., prejudicii materiale și morale pentru obținerea de despagubiri banești proportional cu suferință cauzată.
  • Despăgubiri ANRP, Legea nr.10/2001; Legea 18/1991, Legi expropriere.
  • Plângere impotriva proceselor verbale de contravenție.
  • Uzucapiuni, dobandire acte proprietate terenuri si constructii.
  • SCA Băiculescu & Asociații se ocupă cu asistarea și reprezentarea Clientului atunci când apar prejudicii cu ocazia unui accident auto, de muncă, la locuri de joacă din mall-uri, inundații, incendii etc. De asemenea în cazuri de prejudicii morale ne putem ocupa cu obținerea de despăgubiri bănești proportional cu suferinta cauzată. In ceea ce privește dosarele pe Legea nr.18/1991, Legea nr.10/2001, Legea nr.1/2000, Legea nr.112/1995, precum și acțiunile în despăgubiri pe Legea nr.165/2013 înregistrate la ANRP – Comisia Centrala pentru stabilirea Despăgubirilor acestea au fost gestionate cu maximă seriozitate și atentie iar clienții multumiți de rezultat.

    SCA Băiculescu & Asociații asigură asistentă și reprezentare în fata tuturor institutilor publice sau private cu ocazia procedurii prealabile prevazute de legislatia muncii cu ocazia concedierii. În această fază ajutăm clienții să pregătească Întampinarea și celelalte acte ce vor alcatui strategia de apărare. Ulterior putem asigura apărarea într-un eventual litigiu în fata instanțelor de judecată specializate.

    Top